מידע על תהליך קבלת היתר

תאריך: 12/04/2018

​באתר החדש של הוועדה ניתן לקבל מידע מפורט על תהליך הרישוי ולוחות הזמנים.  המידע המפורט מופיע בתפריט "רישוי".