הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

פיקוח על הבנייה

כתובת:סיטי סנטר אילת מיקוד 88000
טלפון:08-6367270
פקס:08-6367224
דוא"ל:iris@eilat.muni.il 
 

מחלקת הפיקוח על הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו. 
בכל בקשה לשינויים או תוספות נבדקת התאמת המציאות לתוכנית הבקשה לפני הבאתה לדיון בוועדה המקומית. בכל בקשה לרישוי עסק נבדקת התאמת המציאות להיתר לפני הוצאת רישיון עסק וזאת כחלק מתנאי הרישיון. במהלך בניה בהיתר מתבצע פיקוח על הבניה בהתאם לתוכנית ההיתר ולתנאי ההיתר.
הפיקוח מבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (והתקנות לחוקים), חוקי עזר עירוניים ,  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.  

למחלקת הפיקוח על הבניה יש הכלים להתמודד מול חריגות בניה בסטייה מהיתר או במקרה של בניה ללא היתר וזאת בהתאם להנחיות ולחוקים הרשומים מעלה. 
מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על הכנת תיקי התביעה , עבור התביעה העירונית, כנגד חריגות הבניה ומנהלת ארכיון מסודר של כל תיקי התביעה ואי הציותים. 

 
הנחיות לבונה לאחר קבלת היתר הבניה ולפני תחילת העבודות בשטח  
 יש לידע את המחלקה על הכוונה להתחיל בבניה , ( מומלץ לערוך היכרות עם המפקח האזורי ).
יש להעביר למפקח האזורי מינוי אחראי לביקורת ( אדריכל , מהנדס או הנדסאי בהתאם לסמכויות המצוינות בחוק ) במידה וזה עדיין לא מופיע בתוכניות ההיתר.  
יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של הקבלן המבצע כי הינו קבלן רשום בצירוף העתק תעודת הרישום בתוקף.  
יש להזמין את המפקח האזורי לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר וההיתר.
  
 
הנחיות במהלך הבניה 
 בגמר שלב היסודות וריצפה ראשונה יש להגיש תוכנית מדידה ותצהיר מודד מוסמך.  

 תלונות בנושא עבירות בניה  
תלונות בנושא עבירות בניה ניתן להפנות למחלקה באמצעים הבאים: תלונה המתקבלת מועברת למפקח האזורי לבדיקה בשטח וכלפי תוכניות הבניה המאושרות, אם ישנן.
במקרה של גילוי עבירת בניה , הטיפול יתבצע בהתאם לכלים הקיימים כנגד חריגות בניה והמופיעים מעלה. 

 
תלונות בנושא עבירות בניה ניתן להפנות למחלקה באמצעים הבאים:  

מוקד עירוני 106  
פניה טלפונית: רכזת מח' הפיקוח ואחראית על אדמיניסטרציה הגב' איריס טהור 08-6367270  
פניה בכתב: בכל פניה מומלץ לציין שם הפונה וכן מועד ופירוט העבירה .  


קבלת קהל:בתאום מראש, ובימים ב' ו- ה' בין השעות 09:00- 13:00

פיקוח על הבנייה