הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

הכנת תיק מידע

תהליך הכנת תיק מידע

כללי 

כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על תיק מידע להיתר. תיק המידע כולל מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, זכויות בנייה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'. תיק המידע כולל מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה ותנועה) וכן מידע מרשויות וגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שנדרש (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות).

הגשת בקשה למידע על ידי המבקש ומסירת תיק המידע על ידי הוועדה המקומית - הינם חובה עפ"י חוק.

תרשים תהליך הכנת תיק מידע


תיאור תהליך הכנת תיק מידע ב 9 שלבים:

 1. מבקש הבקשה משלם אגרת מידע (תשלום באגף הכנסות או באתר האינטרנט או בטלפון).

 2. מתכנן יגיש בקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין.

 3. מידענית תבצע בדיקת תנאים מוקדמים תוך 5 ימי עבודה.  לחץ כאן  לטופס לתנאים מוקדמים לצורך בקשה למידע.

 4. אם הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, דחיית הבקשה והשבתה למתכנן להשלמת פרטים.

 5. אם הבקשה עברה את תנאי הסף, מידענית תפתח את הבקשה במערכות.

 6.  מידענית תבצע בדיקת התכנות הבקשה- האם נותרו זכויות בניה והאם ניתן לבקש הקלה. 

 7. במידה ולא נותרו זכויות או לא ניתן לבקש את ההקלה - תידחה הבקשה במערכת.

 8. מידענית תכין את המידע התכנוני, ותפיצו להתייחסות גורמים חיצוניים ופנימיים תוך 15 ימי עבודה. לגורמים הללו קיימים 15 ימי עבודה למתן התייחסות.

 9. עם קבלת התייחסות מהגורמים הרלוונטיים , המידענית תסכם את תיק המידע ותפיצו למתכנן תוך 15 ימי עבודה.       

** הערות:

 1. במהלך התהליך, המידענית תעדכן את המבקש בסטטוס טיפול בבקשה

 2. תיק מידע - תוקף המידע להיתר הוא שנתיים מיום מסירתו למבקש הבקשה, ואולם נמסר מידע להיתר שלפיו מותרת בניית כמה בניינים בשלבים, יהיה המידע להיתר תקף לתקופה של ארבע שנים


קבצים להורדה


הכנת תיק מידע