הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

אישור תחילת עבודות

על פי החוק לא תבוצע עבודה לפי היתר אלא אם כן רשות הרישוי המקומית נתנה לבעל ההיתר אישור כי ניתן להתחיל בביצוע העבודות. 

 תהליך הפקת אישור תחילת עבודות


תיאור שלבי התהליך: 

 1. מבקש פונה למחלקת פיקוח על הבנייה ברגע שמעוניין להתחיל לבנות (ולאחר קבלת ההיתר), תוך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי תיק המידע לשלב זה והמצאת כל המסמכים הנדרשים (ראה נספח ד').

 2. מפקח  מבצע בדיקת תקינות המסמכים

  אם חסר מידע, ישיב למבקש להשלמתו.

  אחרת, המפקח:

  1. ייצא לביקורת בשטח עד 5 ימי עבודה.  

   אם הביקורת אינה תקינה, ייפנה המפקח למבקש להשלמת דרישות. עם סיום השלמת הדרישות על ידי המבקש, יעדכן על כך המבקש את המפקח וחזרה לסעיף 2א'.

   אם הביקורת תקינה:

 3. מפקח יפיק טופס אישור תחילת עבודות במערכת עד 5 ימי עבודה, במהלכם האישור ייחתם ויימסר למבקש או יוחזר להשלמת דרישות.

אישור תחילת עבודות