הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

זמנים בטיפול בקשות

שלב בתהליך  

פירוט

פרק זמן לטיפול 

בקשה לתיק מידע להיתר

בדיקת שלמות נתונים בבקשה + בדיקת תשלומי אגרות נדרשות

5 ימים, אחרת יאושר אוטומטית ע"י המערכת


הכנת תיק מידע להיתר

45 ימים

תוקף תיק מידע להיתר

למשך שנה

בקשה להיתר

בדיקת תנאי סף הבקשה

10 ימים, אחרת מאושר אוטומטית ע"י המערכת

בדיקת בקשה להיתר כולל קיום וועדה ומתן תשובות

45 ימים

החזרת הבקשה לתיקון ע"י המתכנן

סבב ראשון:

15 ימים לבדיקת בודק תוכניות והגשת בקשה לתיקונים למתכנן

10 ימים לתיקון ע"י מתכנן והשבה לבודקת תוכניות

סבב שני:

10 ימים לבדיקת בודק תוכניות והגשת בקשה לתיקונים למתכנן

5 ימים לתיקון ע"י מתכנן והשבה לבודקת תוכניות

תוקף החלטת וועדה

בקשה מאושרת תקפה לשנתיים

בקרת תכן

ביצוע בקרת התכן / טופס טיולים ע"י התושב

עומדת לרשות המבקש שנה

 

בדיקת התאמת בקרת התכן לבקשה להיתר – ע"י מכון בקרה

30 ימים

 

בדיקת התאמת בקרת התכן לבקשה להיתר – ע"י מחלקת רישוי

כחלק מתוך השנה בה להחלטה יש תוקף

הפקת אגרות והיטלים

הפקת חשבון אגרות בניה, אגרות תאגיד המים, היטל השבחה וערבות.

15 ימים

מתן היתר

הפקת היתר כול סבב חתימות נדרש

3 ימים

תוקף היתר

למשך שנה – באם לא החלו עבודות הבנייה

למשך 3 שנים – באם החלו עבודות הבנייה

זמנים בטיפול בקשות